1. 1
  Gazz
  Gazz
  596
 2. 2
  Skummy
  Skummy
  546
 3. 3
  K
  K
  481
 4. 4
 5. 5